• Informació sobre la finalitat i el funcionament de "www.examenactic.cat".
  • Tot allò que has de saber sobre l' "Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació" (ACTIC).

  • Nivell bàsic ACTIC

    En aquest curs hi trobaràs tot de material gratuït per a preparar l'examen de nivell bàsic de l' "Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació" de la Generalitat de Catalunya.

  • Nivell mitjà de l'ACTIC

    En aquest curs hi trobaràs tot de material gratuït per a preparar l'examen de nivell mig de l' "Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació" de la Generalitat de Catalunya.